ข่าวประจำเดือนมกราคม
หัวข้อข่าว จังหวัด
สพอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจงมอบแนวทางฯ 27 ม.ค. 55 สิงห์บุรี
พอ.บันนังสตา พร้อม เจ้าหน้าที่พช. ร่วมต้อนรับ อพช. 27 ม.ค. 55 ปัตตานี
อพช.เป็นประธานเปิดที่ทำการศูนย์ประสานองค์การชุมชน 27 ม.ค. 55 ปัตตานี
จดหมายข่าว สพจ.แพร่ 27 ม.ค. 55 แพร่
โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 43 ปี สพอ.ยะหยิ่ง 27 ม.ค. 55 ยะลา
สพจ.เพชรบุรี จัดประชุมการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 27 ม.ค. 55 เพชรบุรี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนเงินล้าน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 27 ม.ค. 55 สุรินทร์
สพอ.เมืองกาฬสินธุ์ จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 27 ม.ค. 55 กาฬสินธุ์
พจ.อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. ร่วมกิจกรรมในวาระครบรอบ 43 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 25 ม.ค.55 อุดรธานี
ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ บ้านข่าว "เทศกาลเมืองคลองแหประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ OTOP" 25 ม.ค.55 สงขลา
ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ บ้านข่าว "สงขลาจัดงานสัปดาห์เทศกาลของขวัญปีใหม่ 2555 ด้วยสินค้า OTOP" 25 ม.ค.55 สงขลา
พจ.ตรังพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มโอทอป 25 ม.ค.55 ตรัง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยะลาสันติสุขฯ จ.ยะลา 25 ม.ค.55 ยะลา
งานสืบสานงานศิลป์ถิ่นลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25 ม.ค.55 อุตรดิตถ์
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม จ.ร้อยเอ็ด 25 ม.ค.55 ร้อยเอ็ด
ทีมงาน สพจ.ปทุมธานี ออกติดตามสนับสนุนการทำงานของ สพอ.สามโคก 25 ม.ค.55 ปทุมธานี
พจ.สตูล ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อ.ควนโดน 25 ม.ค.55 สตูล
พจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 25 ม.ค.55 กาฬสินธุ์
สพจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการผู้นำเยี่ยมบ้านยามเย็น "ครอบครัวเพชรบุรี" 24 ม.ค.55 เพชรบุรี
สพจ.เพชรบุรี คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด 24 ม.ค.55 เพชรบุรี
ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ ติดตามและรับทราบปัญหาการใช้งานโปรแกรม
CDD-DOS สพจ.อุดรธานี
24 ม.ค.55
อุดรธานี
สพอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัมนาชุมชน 24 ม.ค.55 มหาสารคาม
พจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม โครงการ"ทุนชุมชน ร้อยดวงถวายในหลวง" 24 ม.ค.55 สงขลา
พจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมพล คนออมทรัพย์" 24 ม.ค.55 สงขลา
พจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมการประชุมร่วม 5 เครือข่ายฯ 24 ม.ค.55 สงขลา
ทีมงาน พช.สายบุรี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 24 ม.ค.55 ปัตตานี
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.นนทบุรี พบปะชี้แจงการจัดเก็บจปฐ. แก่ผู้นำอช. 24 ม.ค.55 นนทบุรี
จนท.สพอ.สามโคก ลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองครัวเรือนยากจน 24 ม.ค.55 ปทุมธานี
สพอ.สามโคก ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการพลังแผ่นดินเพื่อการป้องกันยาเสพติด 24 ม.ค.55 ปทุมธานี
กิจกรรมพัฒนาชุมชนพบประชาชน สพอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 24 ม.ค.55 มหาสารคาม
พจ.นนทบุรี นำข้าราชการพช. ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนฯ 24 ม.ค.55 นนทบุรี
โครงการปฏิบัติธรรมปีใหม่ สงบกาย สว่างใจ สะอาดจิต ใกล้ชิดธรรม สพจ.บึงกาฬ 24 ม.ค.55 บึงกาฬ
สพอ.ยะหา จ.ยะลา บริการรับคำขอจด มผช. 20 ม.ค. 55 ยะลา
สพอ.ยะหา ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 20 ม.ค. 55 ยะลา
สพจ.สมุทรสาคร รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน 20 ม.ค. 55 สมุทรสาคร
สพจ.สุมทรสาคร ประชุมเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี
โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
20 ม.ค. 55
สมุทรสาคร
พจ.สมุทรสาคร ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล 20 ม.ค. 55 สมุทรสาคร
พิธีมอบรางวัลการประกวดร้านค้าในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ 20 ม.ค. 55 อุตรดิตถ์
พอ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมหารือฟื้นฟูหลังอุทกภัย 20 ม.ค. 55 พระนครศรีอยุธยา

HOME

 

:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : masao_akira@hotmail.com โทร 02-1416320