ขอเชิญข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้สนใจทุกท่านร่วมซื้อ ส.ค.ส. เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลือกเป็นของขวัญคนที่รัก หรือของขวัญในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งความสุขให้กับเด็กยากจนและดอยโอกาสในชนบท
สนใจติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โทร 02-1416127, 28, 41, 46, 50 www.chumchon.cdd.go.th
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ หรือ ดูโบว์ชัวร์ คลิกที่นี่
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : masao_akira@hotmail.com โทร 02-1416320