ติดต่อเรา

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ : 02-1416325

โทรสาร : 02-1438922

E-mail : prcdd@cdd.go.th


Webmaster : prcdd@cdd.go.th

โทรศัพท์ : 02-1416320

 

ช่องทางการติดต่อ