รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ
ในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์
ณ ท้องสนามหลวง

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบนโยบายเรื่อง
"บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน กับ นโยบายภาครัฐ"
แก่ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นฯจาก 76นายขวัญชัย วงศ์นิติกร บรรยายพิเศษ
เรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจด้านยาเสพติดด้วย
กองทุนแม่ของแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบัน"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป พิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้จำหน่าย "OTOP อิ่มปาก อิ่มใจ คนไทยยิ้มได้"


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท
์คืนความสุขให้คนในชาติ


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ แก่คณะองค์การ Japan International
Cooperation Agency (JICA) และ Asia Pacific University (APU)

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลประเทศบังคลาเทศนายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จับมือกับธนาคารออมสิน รวม MOU ผนึกพลังเพิ่มศึกยภาพ
SMEs รายย่อย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ราชบุรี


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกเทปรายการ "ปรองดองสร้างชาติ" ช่อง ๑๑ NBTนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันเปตอง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจร แบบ CSR
"ปันความรัก ความรู้ สู่น้อง"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน.
ให้สัมภาษณ์และถ่ายภาพกับนักศึกษา ดารานักแสดง
สื่อมวลชน ครอบครัวข่าว ๓

นายนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาพบปะและต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์องค์
การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีฯ
เป็นประธานเปิด โครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจร แบบ CSR

นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตัวแทนสหกรณฯ "ก้าวไปด้วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ สอ.พช."


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรม

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานและได้ตรวจเยียมบู๊ท และให้กำลังใจผู้ประกอบ

นายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  เดือนมกราคม 57
อบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานสมาชิกพัฒนานาสตรีตำบล จังหวัดอุดรธานี
จัดเวทีนำร่องเสวนาประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ
ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดนนทบุรี
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>
 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
Download Pop up
 
 
Download

ขอเชิญดาวน์โหลด spot วิทยุ
50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ชุด พัฒนาพร้อมกัน

ได้ที่ในคลังสื่อกองประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ

วารสารประจำเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2557
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

 
จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฉบับที่ 1 เดือนก.ค. 55

 

 
 
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320