เครือข่ายสื่อมวลชน
สถานีโทรทัศน์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ
TV 3 คุณวันทนีย์ โตสกุล 02-2041384
TV 5 คุณคฑาวุฒิ วังภานนท์ 02-27100961-9
TV 7 คุณกัญญา ขวัญสกุล 02-2720201-10
TV 9 คุณฉวีวรรณ ประคองสันติกุล 02-2016000
TV 11 คุณสุภา เถียวกายะสุวรรณ 02-2754926-7
  
 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค
  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคเหนือ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคกลาง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคอีสาน  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภาคใต้  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภาคเหนือ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภาคกลาง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภาคอีสาน  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภาคใต้  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค เทส  test 1  test 2