พจ.สตูล นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการออกหน่อยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พจ.สตูล นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการออกหน่อยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน