ขยายสินค้า OTOP สู่คลัสเตอร์
ขอเชิญติดตามข่าวสาร พช. สัปดาห์นี้ผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ 10 มิ.ย.60
พช. พัฒนาชุมชน หน้า 7
ขยายสินค้า OTOP สู่คลัสเตอร์