สานพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ
ขอเชิญติดตามข่าวสาร พช. สัปดาห์นี้ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 16 มิ.ย.60
หน้า 17คอลัมน์ : พช. พัฒนา คือ สร้างสรรค์
สานพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ