รองอธิบดี พช. ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบ 61
รองอธิบดี พช. ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบ 61
วันที่ 20 มิถุนายน 2560นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณปี 2561 วาระที่ 2 ขั้นกรรมมาธิการ โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน สถานีข่าว พช.CNS รายงาน