พช.โชว์ผลงาน บ.ประชารัฐขอนแก่น ชู 28 ชุมชนเป้าหมาย "บิ๊กตู่" ชมโคขุนขอนแก่น พรีเมี่ยม บีฟ อร่อย สร้างรายได้ให้ 2000 ครัวเรือน กว่า 1 แสนบาท/ปี
พช.โชว์ผลงาน บ.ประชารัฐขอนแก่น ชู 28 ชุมชนเป้าหมาย "บิ๊กตู่" ชมโคขุนขอนแก่น พรีเมี่ยม บีฟ อร่อย สร้างรายได้ให้ 2000 ครัวเรือน กว่า 1 แสนบาท/ปีบ่ายวันนี้ 21 มิ.ย. 2560นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยช่วงเช้าได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ที่มหา วิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเดินทางไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นที่บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น เพื่อติดตามผลงานของรัฐบาล และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) จำ นวน 5 แปลง มอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบและโรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด รวมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการธนาคารโคนมทดแทน และมอบเงินสนับสนุนโครงการยางพาราในหน่วยงานภาครัฐปูพื้นโรงเรือนโคนม หลังจากนั้นนายกฯ จะกล่าวปราศรัยพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ จำนวน 1,200 คนโอกาสนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงาน บ.ประชารัฐฯ จาก 28 ชุมชนเป้าหมาย อาทิ โคขุนขอนแก่น พรีเมี่ยม บีฟ ข้าวทับทิมชุมแพ ผ้าไหมคุ้มสุโข หมู่บ้านหมูจงอาง และหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงวิถี อ.ภูผาม่าน นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ด้วยโดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และทีมงาน พช. ขอนแก่น ให้การต้อนรับสถานีข่าว พช.CNS รายงาน