อธิบดี พช. บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงมหาดไทย กับ เศรษฐกิจฐานราก"
อธิบดี พช. บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงมหาดไทย กับ เศรษฐกิจฐานราก"วันนี้ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของกระทรวงมหาดไทย กับ เศรษฐกิจฐานราก" แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จำนวน 120 คน ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สถานีข่าว พช.CNS รายงาน