รองอธิบดี พช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯและอดีตผู้บริหารกรมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายประสิทธิ์ ศรีจารุพฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7 ในนามกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ศาลา 2 จ.นครปฐมสถานีข่าว พช.CNS รายงาน